Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Trong tỉnh

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

29/03/2021 10:47

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Hà Giang

Trong 2 ngày 27 – 28.3, Ban Bí thư T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; các đồng chí trong Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã khai mạc Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng với toàn quốc, Hội nghị được truyền hình trực tuyến xuống các điểm cầu của tất cả các huyện ủy, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với gần 9.000 người tham dự. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng khẳng định: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Do đó, Thường trực Ban Bí đề nghị, các cấp ủy, chi bộ cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, qua đó sẽ góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Vì vậy, công tác tuyên truyền Nghị quyết XIII của Đảng phải thường xuyên, liên tục với sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhất là đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan thông tấn báo chí. Song đây mới chỉ là bước đầu, phần quan trọng nhất là phải đưa nghị quyết vào cuộc sống của nhân dân, làm cho đời sống của nhân dân ngày càng phát triển hơn. Do đó, ngay sau Hội nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để biến Nghị quyết thành động lực nhằm nâng cao đời sống nhân dân, phát triển KT-XH tại từng địa phương…

Trong 2 ngày Hội nghị, đồng chí Nguyễn  Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề: "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Đồng chí Phan Văn  Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Các nội dung được giới thiệu, quán triệt đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

                                                                   

Tin: Minh Huệ - Ảnh: Phi Anh

Tin khác

Hội văn học nghệ thuật Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và trao giải cuộc thi sáng tác VHNT trên Tạp chí Văn nghệ Hà Giang (16/03/2021 14:45)

Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Hai, (nhiệm kỳ 2020 – 2025) (09/03/2021 14:08)

KHAI MẠC HỘI BÁO XUÂN TÂN SỬU (04/02/2021 05:45)

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 01/2021 (03/02/2021 18:02)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CƠ QUAN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021 (02/02/2021 16:51)

Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ X, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (15/01/2021 13:54)

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 (11/01/2021 15:42)

Công ty Cổ phần in Hà Giang tổng kết công tác năm 2020 và nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông (11/01/2021 15:36)

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (31/12/2020 15:27)

Hội VHNT tỉnh chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập (23/12/2020 17:34)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng