Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Trong tỉnh

Gửi Email In trang Lưu
Hội đồng sơ khảo giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh, giai đoạn 2015 – 2020 họp thống nhất phương pháp xét giải

03/06/2021 15:16

  Sáng ngày 01 tháng 6 năm 2021, tại Hội Văn học nghệ thuật, Hội đồng sơ khảo giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh, giai đoạn 2015 - 2020” tiến hành họp. Dự họp có 8/9 ông, bà là thành viên Hội đồng sơ khảo và cũng là Trưởng tiểu ban chuyên ngành. Ông Lâm Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội VHNT, Phó Ban Thường trực Tổ chức giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh giai đoạn 2015 – 2020, chủ tịch Hội đồng sơ khảo dự và chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã nghe Tổ thư ký giúp việc báo cáo kết quả nhận tác phẩm tham dự xét giải thưởng; Thống nhất phương pháp xét; mẫu phiếu đánh giá tác phẩm và bàn giao tác phẩm cho Trưởng tiểu ban chuyên ngành, triển khai xét theo kế hoạch.

Kết quả nhận tác phẩm: Chuyên ngành Văn học, Văn xuôi 10 tác giả, tác phẩm (đầu sách); Thơ 11 tác giả, tác phẩm (đầu sách); Văn nghệ dân gian 09 tác giả, tác phẩm (đầu sách); Nhiếp ảnh 13 tác giả, 65 tác phẩm; Mỹ thuật 08 tác giả, 24 tác phẩm; Âm nhạc 10 tác giả, 50 tác phẩm; Múa 03 tác giả 09 tác phẩm (chùm tác phẩm). Thành viên Hội đồng sơ khảo đã thảo luận mẫu phiếu đánh giá tác phẩm và phương pháp xét. Với mục đích đánh giá đúng giá trị tác phẩm, công bằng, công khai, minh bạch… Chủ tịch Hội đồng sơ khảo đã yêu cầu các thành viên cần bám sát tiêu chí đánh giá về giá trị tác phẩm gồm: giá trị nội dung, chất lượng nghệ thuật và tác động xã hội; bám sát điều kiện xét giải của các tác phẩm và đánh giá một cách công tâm, công bằng đối với mỗi tác phẩm.

Sau khi nghe các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo đã thống nhất mẫu phiếu chấm điểm với thang điểm 10, cụ thể theo tỉ lệ: giá trị nội dung/chất lượng nghệ thuật/tác động xã hội  theo thang điểm 4/5/1. Tổ thư ký giúp việc hoàn thiện các văn bản, mẫu phiếu và bàn giao tác phẩm cho trưởng tiểu ban chuyên ngành. Công tác thẩm định tác phẩm từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021./.

 

                       

Tin: Phương Liễu

Tin khác

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (29/03/2021 10:47)

Hội văn học nghệ thuật Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và trao giải cuộc thi sáng tác VHNT trên Tạp chí Văn nghệ Hà Giang (16/03/2021 14:45)

Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Hai, (nhiệm kỳ 2020 – 2025) (09/03/2021 14:08)

KHAI MẠC HỘI BÁO XUÂN TÂN SỬU (04/02/2021 05:45)

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 01/2021 (03/02/2021 18:02)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CƠ QUAN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021 (02/02/2021 16:51)

Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ X, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (15/01/2021 13:54)

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 (11/01/2021 15:42)

Công ty Cổ phần in Hà Giang tổng kết công tác năm 2020 và nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông (11/01/2021 15:36)

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (31/12/2020 15:27)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng