Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Trong tỉnh

Gửi Email In trang Lưu
Ban Tổ chức giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 – 2020 tổ chức họp Hội đồng Chung khảo

13/07/2021 15:16

 Chiều ngày 12/7/2021, tại Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh, Ban tổ chức giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Tây Côn lĩnh tổ chức họp Hội đồng Chung khảo xét giải thưởng Văn học Nghệ thuật Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 - 2020. Chủ trì cuộc họp do đồng chí Lâm Tiến Mạnh, Phó Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Dự họp có các đồng chí Trưởng tiểu ban, thành viên hội đồng Chung khảo, tổ thư ký giúp việc.

Cuộc họp đã nghe Thư ký Hội đồng Sơ khảo báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định các tác phẩm Văn học, Nghệ thuật từ các Tiểu ban chuyên ngành. Sau đó các thành viên Hội đồng Chung khảo đã thảo luận đóng góp ý kiến về dự kiến xếp giải, nhận xét những vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm định, nhằm đánh giá khách quan, công tâm và đảm bảo chất lượng các tác phẩm dự giải theo đúng Quy chế, Hướng dẫn của Ban tổ chức đưa ra. Ban Tổ chức nhận tổng số 66 tác phẩm, chùm tác phẩm dự Giải, trong đó: Chuyên ngành Văn học 23 tác phẩm; Chuyên ngành Văn nghệ Dân gian 9 tác phẩm; Chuyên ngành Nhiếp ảnh 13 chùm tác phẩm; Chuyên ngành Mỹ thuật 8 chùm tác phẩm; Chuyên ngành Âm nhạc 11 chùm tác phẩm; Chuyên ngành Sân khấu – Điện ảnh và Múa 2 chùm tác phẩm. Qua quá trình thẩm định, Hội đồng Sơ khảo đã đề xuất 46 tác phẩm đủ điều kiện vào vòng Chung khảo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lâm Tiến Mạnh đã giao cho Tổ Thư ký – giúp việc tiếp thu bổ sung các ý kiến để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển các thành viên Hội đồng Chung khảo chấm vòng Chung khảo của Giải.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Tin: Nguyễn Văn Chiến

Tin khác

HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ nhất (28/06/2021 08:58)

Hội VHNT Tỉnh Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021) (22/06/2021 15:30)

Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Công bố, trao giải báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ XII năm 2021 (21/06/2021 08:56)

Hội đồng sơ khảo giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh, giai đoạn 2015 – 2020 họp thống nhất phương pháp xét giải (03/06/2021 15:16)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (29/03/2021 10:47)

Hội văn học nghệ thuật Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và trao giải cuộc thi sáng tác VHNT trên Tạp chí Văn nghệ Hà Giang (16/03/2021 14:45)

Hội Văn học nghệ thuật Hà Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Hai, (nhiệm kỳ 2020 – 2025) (09/03/2021 14:08)

KHAI MẠC HỘI BÁO XUÂN TÂN SỬU (04/02/2021 05:45)

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 01/2021 (03/02/2021 18:02)

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CƠ QUAN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021 (02/02/2021 16:51)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng