Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Thơ

Gửi Email In trang Lưu
Người lãnh đạo thôn

23/08/2021 15:52

 Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 

 Gương mẫu tiên phong trước dân làng
 Ngày đầu xây dựng nông thôn mới
 Trăm việc khó khăn phải họp bàn
 
 Chủ trương đường lối đã rõ ràng
 Đảng viên già, trẻ không ngoài cuộc
 Phổ biến đến dân thật kỹ càng
 Dân biết, dân tin cùng chung sức
 
 Anh là lãnh đạo của một thôn
 Trăn trở ngày đêm bao nghĩ suy…
 Động viên con, chăm chỉ học hành 
 Nếp nhà quê đẹp tựa như tranh
 
Cuộc sống mới nay đã hình thành
Dân làng mến phục học tập anh
Anh vận động nhân dân hiến đất
Làm đường liên xóm bằng bê tông 
 
Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng
Nắn đường cong thành đường thẳng tắp
Nhân dân trong xóm rất đồng tình
Đóng góp đất mình chẳng kể công
 
Người dân nay đã hiểu ra rằng
Công trình tập thể nhân dân hưởng
Đường đến trung tâm xe nối xe
Vui chân các cháu đi học về
 
Tiếng hát ca vang rộn làng quê
Vui thể thao sau giờ lao động…
Nhân dân phấn khởi như ngày hội
Ấm no, hạnh phúc gấp bội phần.
 
              Bắc Quang, ngày 01/4/2021
 

Hoàng Văn Thương

Tin khác

Ba kể con nghe (23/08/2021 15:48)

Phòng chống cháy nổ (23/08/2021 15:47)

Trang sử Hà Giang (23/08/2021 15:44)

Đến Trọng Con (23/08/2021 15:43)

Chăm ngoan (04/08/2021 15:44)

Trang sử quê hương (04/08/2021 15:43)

Non Xuân Sơn (04/08/2021 15:39)

Thương bố (04/08/2021 15:39)

Nông thôn đổi mới (04/08/2021 15:37)

Lặng thầm quê tôi (04/08/2021 15:35)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng