Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Thơ

Gửi Email In trang Lưu
Hồ treo trên núi

23/08/2021 15:59

 PANGL ĐÊX PÊV TRÔNGZ

 
Puôs thâuv ntêx uz
Cur caoz zênhx têx qơưl
Trôngz jêz lox trôngz jêz zâu sơưr siz txuôl
Cênhr niêx cênhr shông đêx kruôr krơưr muôx
                              hâul tsil muôx nxuô, 
Trôngz jêz lox trôngz jêz zâu sơưr siz puôs kâus
Cênhr niêx cênhr shông đêx kruôr krơưr muôx
Nxuô tsil muôx hâul.
Txos tangr no ntux
Vangv muôx tangl puz txiêx lol
Cxiv pangl đêx tiv ntangr tsuô
Cheix ntux nangs pangl đêx pur ntangl ntuô
Cênhr niêx ziz zis muôx đêx hâul hao 
                                          lênhx đêx nxuô, 
Vangv muôx tsênhv phur puz txiêx lol
Cxiv pangl đêx tiv ntang xâul
Cheix ntux nangs pangl đêx pur ntus gâul
Cênhr shông ziz zis muôx đêx nxuô
                             hao tâu lênhx đêx hâul
Tangl têx yangr ntux cxiv pangl 
                 đêx lox đuô hiêr  txur trôngz ndâu
Ndo tangl yangr ntux thôngx paoz zangv 
                          sir jos cxiv siv nênhx sor tsâu 
Tsênhv phur côngz laox cxiv pangl 
đêx lox đuô hiêr txur trôngz taox đuz
Ndo tsênhv phur yangr ntux thôngx paoz zangv
sir jos khur caov siv nênhx tâu txâul uz. 
 
HỒ TREO TRÊN NÚI
 
Giờ đây anh trai Mông
Lấy dốc đèo vượt qua
Ngày xửa ngày xưa 
Cao nguyên đá quê tôi
Núi đá to, núi đá nhỏ đứng 
dựa nhau chồng chất
Quanh năm khô cằn nước có uống
                             chẳng có giặt
Núi đá to, núi đá nhỏ 
dựa lưng nhau ôm ấp đứng
Quanh năm khô khan 
nước có giặt chẳng có uống.
 
Mãi đến ngày nay
Nhờ có Đảng đem tiền về
Xây hồ treo trên núi
Mùa xuân đến hồ nước đầy tràn ngập
Quanh năm nhà nhà có nước uống 
lại có cả nước giặt
Nhờ có Chính phủ đem tiền cho
Xây hồ treo trên thung
Mùa xuân về hồ nước tràn đầy ắp
Quanh năm nhà nhà có nước giặt 
                               lại có cả nước dùng
Công ơn Đảng xây hồ treo to hơn cả 
                               biển rộng núi Tào Đú
Nhớ ơn Chính phủ bà con càng quyết tâm 
                            xây dựng đời sống no đủ!
 

Tin khác

Chiều cao nguyên (23/08/2021 15:53)

Người lãnh đạo thôn (23/08/2021 15:52)

Ba kể con nghe (23/08/2021 15:48)

Phòng chống cháy nổ (23/08/2021 15:47)

Trang sử Hà Giang (23/08/2021 15:44)

Đến Trọng Con (23/08/2021 15:43)

Chăm ngoan (04/08/2021 15:44)

Trang sử quê hương (04/08/2021 15:43)

Non Xuân Sơn (04/08/2021 15:39)

Thương bố (04/08/2021 15:39)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng