Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

BẠN CẦN BIẾT

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định V/v công nhận tác phẩm Văn học nghệ thuật và tác giả đạt giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 – 2020

07/10/2021 23:20

 

UBND TỈNH HÀ GIANG

BTC GIẢI THƯỞNG VHNT

TÂY CÔN LĨNH (2015- 2020)

          

                 Số:  260 /QĐ - BTC

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


        Hà Giang, ngày  24  tháng  9  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận tác phẩm Văn học nghệ thuật và tác giả

đạt giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 – 2020

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG VHNT TÂY CÔN LĨNH

TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập Ban Tổ chức giải thưởng Văn học nghệ thuật Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2020, của Ủy ban nhân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Biên bản họp Ban tổ chức giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh, giai đoạn 2015 – 2020, ngày 17 tháng 9 năm 2021.

Xét đề nghị của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và tặng bằng chứng nhận cho 52 tác phẩm, chùm tác phẩm theo 06 chuyên ngành và 11 thể loại, đoạt giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 – 2020 (có danh sách tác phẩm, chùm tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả  đạt giải A,B,C, KK kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng theo Quy chế Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh, giai đoạn 2015 – 2020 và kết luận tại cuộc họp BTC ngày 17/9/2021. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (cơ quan thường trực BTC giải) có trách nhiệm tham mưu tổ chức Lễ công bố và trao giải thưởng theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và tác giả, nhóm tác giả có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                                                       TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                   Đã ký

                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH                                                                                                                    Trần Đức Quý

                                                                                                      

                                                                DANH SÁCH

Tác phẩm, chùm tác phẩm của Tác giả, nhóm tác giả

đạt giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang,

giai đoạn 2015 – 2020

 

          I. CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC:

(Gồm 5 thể loại, trong đó văn xuôi 03 thể loại, thơ 02 thể loại)

 

1. Thể loại Tiểu thuyết (văn xuôi).

1. 1.Tác phẩm: “Thạch trụ huyết” của tác giả Nguyễn Trần Bé, đạt giải A.

1.2. Tác phẩm: “Chủ đất” của tác giả Chu Thị Minh Huệ, đạt giải B.

1.3. Tác phẩm: “Thời hoa lửa”: của tác giả Nguyễn Kim Chung, đạt giải B.

2.Thể loại Bút ký (Văn xuôi).

2.1. Tác phẩm “Làng quê tôi” của tác giả Hoàng Ngọc Thân, đạt giải C.

3. Thể loại Truyện ngắn, truyện thiếu nhi (văn xuôi).

3.1. Tác phẩm:“Quà tặng ngày biết ơn”của tác giả Lục Mạnh Cường,đạt giải A.

3.2. Tác phẩm: “Ranh giới” của tác giả Trần Mỹ Thương, đạt giải B.

3.3. Tác phẩm: “Thị trấn Cao nguyên đá” của tác giả Nguyễn Quang Bình, đạt giải B.

3.4.Tác phẩm:“Kẻ giả danh đồng nát”của tác giả Đồng Thanh Phong,đạt giải C.

3.5. Tác phẩm: “Cuộc chiến giữa thung lũng đá” của tác giả Đặng Phương Hồng, đạt giải C.

4. Thể loại thơ.

4.1. Tác phẩm: Miền đá khát” của tác giả Đặng Quang Vượng, đạt giải A.

4.2. Tác phẩm: Cao nguyên” của tác giả Đỗ Ngọc Kim, đạt giải B.

4.3. Tác phẩm: Dư âm ngày mới” của tác giả Xuân Tư, đạt giải B.

4.4. Tác phẩm: Hương đá” của tác giả Nguyễn Thế Cự, đạt giải C.

4.5. Tác phẩm: Sóng rừng” của tác giả Hoàng Lực Ân, đạt giải C.

5. Thể loại thơ thiếu nhi.

         5.1. Tác phẩm:Mùa thơm tam giác mạch” của tác giả Phạm Huyền Minh, đạt giải A.

5.2. Tác phẩm:Tớ sợ cái đồng hồ” của tác giả Nguyễn Quỳnh Mai, đạt giải B.

5.3. Tác phẩm: “Cái A Lô” của tác giả Phạm Văn Tự, đạt giải C.

II.CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC DÂN GIAN: (Gồm 2 thể loại).

1. Thể loại Nghiên cứu văn nghệ Dân gian.

1.1. Tập nghiên cứu: “Then Tày từ góc nhìn văn hóa” của tác giả Vi Khánh Tuyết, đạt giải A. 

1.2. Tập nghiên cứu Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang” của nhóm tác giả Hoàng Thị Cấp, Âu Văn Hợp, Mai Ngọc Hướng, đạt giải B.

1.3. Tập nghiên cứu, sưu tầm:“Hát đối đáp trong lễ cưới của người Dao áo dài ở xã Thượng Bình, Bắc Quang, Hà Giang”của tác giả Nguyễn Thị Nhung, đạt giải B.

2. Thể loại Sưu tầm văn nghệ Dân gian & sáng tác thơ song ngữ.

2.1.Tác phẩm: Pham Pé - Ênh Tòi” của tác giả Bàn Thị Ba, đạt giải A.

2.2.Tác phẩm: Lưu Đài - Hản Xuâncủa tác giả Nguyễn Văn Kể, đạt giải B.

2.3.Tác phẩm: Đrâus Cơưl (Chàng Cóc) của tác giả Dương Thị Phương, đạt giải B.

2.4.Tác phẩm: Páo đao piàng dung (Hát về hoa đất)” của tác giả Đặng Hà Châu, đạt giải C.

2.5.Tác phẩm: Đin bản chảu chuyện (Đất làng tâm sự)” của tác giả Hoàng Trung Luyến, đạt giải C.

2.6.Tác phẩm:Lương Quân- Ngọc Nữcủa tác giả Vi Quốc Quyền, đạt giải C.

3. CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT: (Gồm 01 thể loại)

1. Thể loại hội họa, đồ họa.

1.1. Chùm tác phẩm hội họa: Hạnh phúc, Xuống chợ, Được mùa” của tác giả Đào Long, đạt giải A

1.2. Chùm tác phẩm hội họa: Xóm nhỏ bình yên, Mặt trời của mẹ, Bình yên” của tác giả Triệu Đào, đạt giải B.

1.3. Chùm tác phẩm hội họa: Hái hoa cho chị, Mùa hoa mận, Phố cáo của tác giả Trần Đức Luân, đạt giải B.

1.4. Chùm tác phẩm hội họa: “Dệt thổ cẩm, Ngồi chợ, Sống trên đá” của tác giả Trần Thiện, đạt giải C.

1.5. Chùm tác phẩm hội họa: Lễ cấp sắc, Bản Mè thượng, Làng  người Tày” của tác giả Hoàng Xuân Trường, đạt giải C.

1.6. Chùm tác phẩm đồ họa: Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ, Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa dân tộc gắn liền với phát triển Du lịch” của tác giả Lâm Tiến Mạnh, đạt giải C.

4. CHUYÊN NGÀNH NHIẾP ẢNH (Gồm 01 thể loại).

1. Thể loại ảnh đơn.

1.1.Chùm tác phẩm: “Tuổi thơ mẹ cũng trên lưng bà, Cung đàn trên núi, Làm nhà trình tường của người Mông, Bên dòng Nho Quế, Kết thúc ngày mùa” của tác giả Chu Việt Bắc, đạt giải A.

1.2. Chùm tác phẩm: “Thác Bay, Phút giải lao, Sắc xuân trên bản nhỏ, Phơi lanh, Chủ quyền biên giới thiêng liêng” của tác giả Dương Thị Thanh Hiền, đạt giải B.

1.3. Chùm tác phẩm: “Phơi lanh, Ai nhanh hơn nào, Hoa của đất, Đường lên cao nguyên đá, Cột cờ nơi biên cương” của tác giả Nguyễn Thành Minh, đạt giải B.

1.4. Chùm tác phẩm Ráng chiều, Nghệ nhân người Mông, Khói lam chiều, Nơi nghỉ chân, Đi chợ phiên” của tác giả Nông Tú Tường, đạt giải C.

1.5. Chùm tác phẩm: “Trường của em, Chiều quê, Dáng núi, Trên nương Tam giác mạch, Trang điểm” của tác giả Hoàng Quốc Thân, đạt giải C.

1.6. Chùm tác phẩm: “Mẹ đưa con tới trường, Nối mạch, Con đường tới trường, Yêu kiều Tam giác mạch, Sửa chữa đường dây điện của tác giả Vũ Đức Huỳnh, đạt giải C.

1.7. Chùm tác phẩm: “Gửi lời tri ân, Ngày mới trên bản nhỏ, sắc màu vải lanh, Đường về, Lễ hội” của tác giả Đỗ Hằng Phương, đạt giải KK.

1.8. Chùm tác phẩm: “Cọn nước bản em, Mây sớm bản em, Mùa cấy, Vào vụ cấy, Lễ hội đá pam của tác giả Vi Văn Môn, đạt giải KK.

1.9. Chùm tác phẩm: Se con bông, Mùa xuân vùng cao, Mùa vàng, Điệp khúc, Gia đình nhỏ” của tác giả Nguyễn Thị Minh Lý, đạt giải KK.

1.10. Chùm tác phẩm: “Bảo dưỡng đường dây điện, Nối nhịp đôi bờ, Khuổi My mùa nước đổ, Cầu Yên biên mới trong lòng thành phố, Chung tay xây dựng nông thôn mới” của tác giả Vũ Văn Chinh, đạt giải KK.

1.11. Chùm tác phẩm: “Niềm vui nông thôn mới, Biển mây, Nâng bước em tới trường, Làm đước bê tông nông thôn mới, Mớm mồi” của tác giả Đỗ Sỹ Quý, đạt giải KK.

          5. CHUYÊN NGÀNH ÂM NHẠC: (Gồm 01 thể loại)

1. Thể loại Ca khúc.

1.1. Chùm ca khúc “Hương chè Phìn Hồ trà mến yêu, Lên đường, Xuống chợ, 90 năm gửi trọn niềm tin, Vị Xuyên rạng rỡ núi sông” của tác giả Ngô Sỹ Tùng, đạt giải A.

1.2. Chùm ca khúc: “Hà Giang vào xuân, Nhớ thầy, Giọt yêu thương, Ngôi trường em yêu, Trung học phổ thông Ngọc Hà – vườn ươm cây đời của tác giả Bùi Trường Giang, đạt giải B.

1.3. Chùm ca khúc: “Cây hương, Thiết bạn (thơ Huyền Minh), Về miền đá tìm em (thơ Ngô Bá Hoà), Trường vùng đá (thơ Nguyễn Quang), Ngày mới bản em”, tác giả Ngô Văn Ngọc, đạt giải B.

          1.4. Chùm ca khúc: “Tự hào biên phòng  Hà Giang, Tiếng khèn cao nguyên đá (thơ Vũ Đan Thành), Hà Giang thành phố biên cương, Hà Giang xây dựng nông thôn mới, Bài ca lính biên phòng (thơ Trang Hà) của tác giả Nguyễn Ngọc Nguyện, đạt giải C.

          1.5. Chùm ca khúc: “Biên phòng Việt Nam, Quê hương ngày mới, Lời thề người lính, Hồi ký Thanh Thuỷ, Về với mẹ” của tác giả Bàn Minh thịnh, đạt giải C.

          1.6. Chùm ca khúc: Giữ tình biển đảo, Hà Giang miền biên cương (thơ Hoàng Trung Luyến), Thành phố mới (thơ Cao Thanh Trà), Nơi đó Hồ Thầu (thơ (Triệu Đức Thanh), Bắc Mê mùa thu (thơ Hoàng Trung Luyến) của tác giả Nguyễn Trùng Thương, đạt giải C.

          1.7. Chùm ca khúc: “Chúng tôi thấy tự hào, Mèo Vạc mảnh đất anh hùng, Nhớ mùa hoa Hà Giang, Nông thôn mới về, Tự hào người chiến sỹ” của tác giả Hà Long Quyền, đạt giải KK.

          6. CHUYÊN NGÀNH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH VÀ MÚA: (Gồm 01 thể loại).

1. Thể loại Múa.

1.1.Chùm tác phẩm: Người được chọn, Những chiến sỹ thầm lặng, Duyên” của nhóm tác giả Tải Đình Tinh và Ma Thị Nết, đạt giải A.

1.2. Chùm tác phẩm: “Hội ngộ, Nghe đá kể chuyện, Hồn trống” của tác giả Tải Đình Hà, đạt giải B.

 

          *Danh sách ấn định: 52 tác phẩm, chùm tác phẩm của 52 tác giả, nhóm tác giả đạt giải gồm: 10A, 18B, 18C, 6KK.

 

 
 
 

Tin khác

Báo cáo kết quả hoạt động Hội VHNT 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 (27/09/2021 22:19)

Quết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 (27/09/2021 22:11)

Danh sách (20/08/2021 16:29)

Thông báo (20/08/2021 16:28)

Thư động viên (16/08/2021 08:56)

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/07/2021 10:58)

Ban tuyên giáo (22/07/2021 09:00)

Báo cáo kết quả hoạt động Hội VHNT 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 (15/06/2021 09:43)

Chi Hội chuyên ngành, Chi Hội cơ sở trực thuộc Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh. (15/06/2021 08:46)

THÔNG BÁO SỐ 01 CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH DI SẢN VĂN HÓA TOÀN QUỐC – LẦN THỨ NHẤT (11/06/2021 14:06)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng