Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

VĂN NGHỆ HỌC ĐƯỜNG

Gửi Email In trang Lưu
Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đội ngũ sáng tác văn học trẻ

05/11/2014 15:53

Phát triển đội ngũ sáng tác văn học trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần thường xuyên, bổ sung xây dựng lực lượng sáng tác cho nền văn học của mọi thời đại, của mỗi quốc gia. Tuy nhiên để làm tốt vấn đề này cũng không đơn giản. Ngoài các chủ trương, Nghị quyết đã được ban hành của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm ở từng địa phương song chưa đáp ứng được như mong muốn nhiều lúc chưa phát huy được hết những tiềm năng còn ẩn chứa ở thế hệ trẻ, nhất là trong lĩnh vực văn chương. Đó là hai mặt của vấn đề: Khách quan và chủ quan. Tác động của nhịp sống hiện đại cũng phần nào ảnh hưởng đến sự ham thích văn chương của nhiều người. Để có được những mùa vàng bội thu, những lứa quả thơm ngọt, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cộng đồng và chủ thể những người ham mê văn học. Tiếp tục quan tâm, chăm lo lực lượng sáng tác văn học trẻ là vấn đề thường xuyên, được đặt trong hệ thống phát triển văn học nghệ thuật của cả nước cũng như cụ thể của các Hội, Liên hiệp hội văn học các địa phương, đây là vấn đề sống còn, là chất lượng của văn học, từ đó mới để lại những tác phẩm tốt, xứng tầm, đặc biệt là các tác phẩm phản ánh về  miền núi dân tộc. Vì vậy việc “Phát hiện, bồi dưỡng, chăm sóc lực lượng sáng tác văn học trẻ" là vô cùng cần thiết và ý nghĩa đối với Hội VHNT mỗi địa phương.
          Hiện nay về văn học đang có xu hướng già hóa nhiều, tuy có lớp trẻ đã xuất hiện nhưng còn mỏng, có lúc chưa thật sự sâu sắc, sự kế cận còn phải đề cập tới nhiều, nhằm khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ viết trẻ trên văn đàn. Trước thực trạng đó, hàng năm Hội VHNT Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục, Tỉnh đoàn, các trường CĐ, Trung học phổ thông... tổ chức các buổi nói chuyện về văn học nghệ thuật do các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở Trung ương đảm nhiệm. Các em được làm quen với giới văn nghệ sĩ, được định hướng và trao đổi với các nhà văn, nhà thơ có uy tín ở Trung ương và địa phương. Hội VHNT Lạng Sơn còn phối hợp với các ban, ngành tổ chức các cuộc thi, đây cũng là cơ hội tìm kiếm phát hiện khả năng văn học của những tác giả trẻ. Qua các cuộc thi lựa chọn ra các tác phẩm đăng tải trên Tạp chí hoặc xuất bản tập sách nhiều tác giả. Nhằm khơi nguồn cảm hứng đội ngũ sáng tác trẻ của tỉnh nhà, Hội thường xuyên duy trì liên lạc, theo dõi và khích lệ các em sáng tác. Trong năm 2014 Hội VHNT Lạng Sơn đã tổ chức trại sáng tác văn, thơ trẻ, tổ chức đi thực tế cho 15 em, là những gương mặt tiêu biểu về văn học trong những năm qua. Tuy nhiên, điểm lại các hoạt động hướng về đội ngũ sáng tác trẻ chưa được nhiều, chưa được quy mô, cần phải mở rộng, thúc đẩy mạnh hơn trong những năm tới, thế mới hy vọng hơn.
Thực trạng VHNT nhìn chung của mỗi hội địa phương thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là chưa chú trọng nhiều đến việc phát hiện và chăm sóc, bồi dưỡng nhân tài. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành được một số Nghị quyết chuyên đề về VHNT, định hướng và thể hiện rất rõ sự quan tâm, gần đây nhất là Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới. Và mới đây, vào ngày 9-6-2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW), với chủ đề “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” đề cập “Trọng dụng, tôn vinh trí thức, văn nghệ sĩ trên cơ sở cống hiến cho đất nước. Chú trọng phát triển năng khiếu và tài năng trẻ”. Chủ trương, đường hướng đã rõ, còn lại là việc thực thi cụ thể để khơi dậy niềm say mê văn học của những cây bút trẻ.
Nhìn từ công việc cụ thể của sự phát triển văn học Lạng Sơn, xin có một vài đề xuất:
 Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cần tiếp tục có những định hướng về nội dung, phương thức hoạt động, nhất là với những cây bút trẻ và tiếp tục hoàn chỉnh thêm các chính sách, cơ chế, hỗ trợ nhằm khuyến khích, tạo môi trường sáng tác cho đội ngũ viết văn trẻ trong thời kỳ đổi mới.
 Việc phối hợp hoạt động của nhóm VB7, hoặc với khu vực khác là cần thiết và là một trong những yếu tố quan trọng để tạo sự kích thích, thúc đẩy cùng nhau phát triển. Để hoạt động liên kết giữa các Hội trong nhóm đạt kết quả chúng ta cần thực hiện một số nội dung sau:
           Một là, cần cụ thể hơn trong công tác liên kết hoạt động giữa các Hội, nhất là liên kết mở chuyên mục, chuyên trang trên báo, tạp chí.
           Hai là, liên kết tổ chức cuộc thi sáng tác, mở lớp bồi dưỡng của nhóm VB7 theo chu kỳ; các Hội VHNT nên tuyển chọn, xuất bản tập sáng tác trẻ.  kinh phí của cuộc thi lấy từ sự đóng góp của các Hội.
           Ba là, lãnh đạo các Hội cần quan tâm đến công tác liên kết các hoạt động, có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện. Trưởng cụm hoặc đơn vị đăng cai có trách nhiệm đôn đốc để các đơn vị thực hiện những nội dung đã đề ra như thỏa thuận.
           Bốn là, cần đẩy mạnh liên kết với các nhà trường để xây dựng, tìm kiếm, bồi dưỡng các tài năng trẻ. Trong xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội hàng năm cần có nội dung hướng tới đội ngũ sáng tác văn học trẻ thật cụ thể.
 

Hoàng Quang Độ (Phó Chủ tịch Hội VHNT Lạng Sơn, Tổng biên tập Tạp chí Xứ Lạng)

Tin khác

Phát hiện, bồi dưỡng, chăm sóc lực lượng sáng tác trẻ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và bền bỉ (05/11/2014 15:51)

Bắc Kạn với công tác khơi nguồn văn chương trẻ (31/10/2014 09:49)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng