Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Trong nước

HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG MỞ LỚP TẬP HUẤN “NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC LÝ LUẬN VÀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VHNT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

(16/11/2017 18:48)

Từ ngày 10- 14 /11/2017, tại Nghệ An, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay”. Dự, chủ trì và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và các Phó chủ tịch Hội đồng: Phan Trọng Thưởng, Phan Đình Tân.

<< >>

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng