Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

THỜI SỰ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CƠ QUAN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021

(02/02/2021 16:51)

Chiều ngày 1 tháng 2, tại hội trường tầng 3 Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh, Hội VHNT Hà Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan Hội năm 2021, nhắm tổng kết các kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

<< >>

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng